logo
AVISOS LEGALS I POLÍTICA DE PRIVACITAT GENÈRICA Accepto

El lloc web www.ceosona.com, com (en endavant , el “lloc web”) és propietat del CONSELL ESPORTIU D’OSONA G08934754, C/ FURA S/N MAS OSONA 08500 VIC BARCELONA

Atenció a Consell Esportiu d’Osona E-mail: administracio@ceosona.com en endavant (Responsable del Fitxer).

CONSELL ESPORTIU D’OSONA li dona la benvinguda i l’invita a llegir atentament les Condicions Generals d’Us d’aquest lloc web (en endavant “ Condicions Generals d’ús”) que descriuen els termes i les condicions que seran aplicables a la seva navegació pel mateix, de conformitat amb el que estableix la normativa espanyola d’aplicació. Donat que www.ceosona.com podria modificar en un futur aquestes Condicions d’Ús , li recomanem que les visiti periòdicament per estar degudament informat dels canvis realitzats.

Amb ànim que el lloc web s’ajusti als criteris de transparència, claredat, senzillesa www.ceosona.com recomana al usuari que qualsevol suggeriment, dubte o consulta sobre les Condicions Generals d’Ús intentarà ser solucionada contactant amb www.ceosona.com a través del telèfon 938814742 o a la direcció de correu electrònic: administracio@ceosona.com

1.- OBJECTE

www.ceosona.com subministra el contingut i els serveis que estan disponibles en el lloc web, subjectes a les presents Condicions Generals d’Us així com la política sobre el manteniment de les dades personals ( en endavant “ Política sobre protecció de dades). L’accés a aquest lloc web o la seva utilització en qualsevol forma li atorga la qualificació d’Usuari e implica l’ acceptació sense reserves de totes i cadascuna de les presents Condicions d’Us, reservant-se www.ceosona.com amb dret a modificar-ho en qualsevol moment. En conseqüència, serà responsabilitat de tot Usuari l’atenta lectura de les Condicions Generals d’Ús vigent en cada una de les ocasions que accedeixi a aquest lloc web, per la qual cosa si aquest no està d’acord amb qualsevol dels mateixos aquí disposats, haurà d’abstenir-se respecte a l’ús del present lloc web.

Així mateix, queda advertit de que, en ocasions es podrà establir condicions particulars per la utilització del lloc web de continguts i/o serveis específics, la utilització d’aquests continguts o serveis implicarà l’acceptació de les condicions particulars en aquells especificades.

És important , atenent a la recent normativa Europea de Protecció de Dades REGLAMENT UE 2016/679 del PARLAMENT i del CONSELL EUROPEU que intenta preservar la confidencialitat i seguretat de les dades personals, que llegeixi en aquesta o altres pàgines web on vostè deixi les seves dades la informació Bàsica que li facilitem. També ha de saber, que el fet de deixar les seves dades no atribueix , ni confirma, ni anul•la , ni legitima, ni perfecciona cap vincle contractual amb la nostra empresa.

Informació bàsica sobre la protecció de dades

RESPONSABLE: Consell Esportiu d’Osona NIF: G08934754 , C/ DE LA FURA S/N 08500 VIC, BARCELONA i e-mail administracio@ceosona.com

FINALITAT: Gestionar serveis u d’altre índole relacionats amb el nostre objecte social per part de clients, proveïdors, sol•licitants o persones de contacte.

LEGITIMACIÓ: Consentiment de l’interessat, relació de negoci i de contracte.

BASE LEGAL: Llei 34/2002, d’11 de Juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i de Consell, de 27 d’Abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de les dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades , i pel que deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades).

DRETS: Vostè podrà exercir els drets ARCO d’accés, rectificació, cancel•lació i/u oposició, així com el dret al bloqueig i a la portabilitat.
INFORMACIÓ ADDICIONAL: Vostè en tot moment podrà demanar informació addicional i complementària a la bàsica sobre les seves dades personals (“segona capa”), en la mateixa direcció electrònica que li facilitem per poder exercir els seus drets.

2. SERVEIS

CONSELL ESPORTIU D’OSONA http://www.ceosona.com
Descripció dels serveis que ofereix: Empresa de gestió , col•laboració i organització si escau de les activitats esportives en edat escolar dins l’àmbit territorial a Osona.

Contingut i ús

L’usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa , en cap cas, l’inici d’una relació comercial amb el CONSELL ESPORTIU D’OSONA , es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes www.ceosona.com, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es presten a través de la mateixa com la forma on aquest apareixen presentats o localitzats en els seus servidors.

A la pàgina web podrà trobar per si és del seu interès els apartats o temes següents Informació sobre els esports dels JEEC i de lleure junt amb els seus calendaris, normatives i activitats programades.

.Projecte Somextraescolar
.Valors i esport- Tots juguem
.Salut i esport, hàbits saludables
.Inscripcions
.Comunicat d’accidents

La presencia dels enllaços (links) en les pàgines que tenen la finalitat merament informativa i en cap cas suposa suggeriment , invitació o recomanació sobre els mateixos.

Les publicacions realitzades a la nostra pàgina web poden incloure enllaços a llocs webs de tercers. Cada lloc web tindrà política de privacitat diferents dels establerts en el present document. Per la nostra part, declinem tota responsabilitat pel compliment de les polítiques de privacitat en els llocs webs de tercers, i recomanem a tots els usuaris que revisen les polítiques de privacitat dels mateixos.
L’empresa no utilitza tècniques creuades de marketing, encara que s’haurà de tenir en compte que terceres parts poden escollir utilitzar el “widget” de l’empresa en la seva pròpia pàgina web. Un “widget” és una petita porció de codi que incerta el lloc web de tercers donant accés ràpid a alguna de les campanyes de www.ceosona.com

Seguretat

CONSELL ESPORTIU D’OSONA, posarà a disposició els mitjans tècnics per preservar les seves dades de caràcter personal que, de cap manera seran comunicades a tercers sense el seu previ consentiment. Els nostres arxius estan protegits conforme, la LSSICE 34/2002, la Llei General de Telecomunicacions, i el recent Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques amb el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.

3.ALTA

Per poder accedir ALTES, el nou usuari podrà contactar al e-mail solicituds@ceosona.com i se l’indicarà el procediment a seguir.

Per donar-se d’ALTA o per accedir o contractar un servei podrà fer-ho simplement facilitant les dades en el qüestionari que li proposem, aquesta informació es necessària per obtenir un servei òptim i necessari per poder obtenir la qualificació d’Usuari.

Al facilitar-nos les seves dades accedirà lliurament als nostres Serveis, l’usuari està donant el seu consentiment per rebre informació a través del seu correu , missatge de text, trucada telefònica o carta sobre les diverses activitats i serveis dispensats per http:// www.ceosona.com

També ens autoritza a poder enviar-li Newsletters sobre notícies, articles, successos i serveis propis considerats d’interès per vostè o la seva empresa.

Les dades que ens faciliti seran incorporades en el nostre fitxer PÀGINA WEB I REDS SOCIALS , o en el de CLIENTS i PROVEÏDORS degudament registrats en l’AEPD, amb la finalitat de prestar-li els serveis sol•licitats. La seva informació personal no serà compartida amb tercers sense el seu consentiment.

4. BAIXA

L’usuari podrà donar-se de BAIXA en qualsevol moment i sempre que ho trobi oportú de forma GRATUITA , i podrà exercir els drets que li assisteixen d’accés, rectificació, cancel•lació u oposició descrits a l’apartat de Protecció de Dades de caràcter personal:
A- A través de la mateixa pàgina web que ha accedit, explicitant BAIXA en l’apartat de text lliure.

B- Enviant un correu electrònic a www.ceosona.com amb les seves dades personals.

C- Enviant una carta a CONSELL ESPORTIU D’OSONA(Veure l’apartat de Protecció de Dades de caràcter personal d’aquesta pàgina).

INFORMACIÓ: Atenció a l’usuari administracio@ceosona.com
Qualsevol de les modalitats que li oferim és vàlida per donar-se de BAIXA dels serveis i publicitat referents a la nostra empresa.

5. PREUS

A través de la nostra pàgina web a www.ceosona.com li informarem dels preus.

6. MENORS D’EDAT

Els nostres serveis van dirigits a persones amb capacitat de realitzar l’activitat i de totes les edats, pel que entenem que tenen l’autorització i consentiment dels seus pares, tutors o representants legals. Serà sota la seva responsabilitat l’ús dels mateixos sigui per negligència o per culpa in vigilant.

7. PRIVACITAT I TRACTAMENT DE DADES

Quan per l’accés de continguts determinats o serveis sigui necessari facilitar dades de caràcter personal, els Usuaris donaran garantia de la seva veracitat, exactitud, autenticitat i vigència a www.ceosona.com donarà llurs dades el tractament autoritzat que correspongui en funció de la seva naturalesa o finalitat, en els termes indicats en la Secció de Política de Protecció de Dades.

8. PROPIETAT INDUSTRIAL E INTELECTUAL

L’usuari reconeix i accepta que tots els continguts que es mostren al lloc web i en especial, dissenys, textos, imatges, logos, icones, botons , software, nom comercials, marques o qualsevol dels signes susceptibles d’utilització industrial i/o comercial estan subjectes a drets de la propietat intel•lectual i totes les marques, noms comercials o signes distintius, tots els drets de propietat intel•lectual e industrial, sobre els continguts i/o qualsevol d’altres elements inserits a la pàgina, són propietat exclusiva de www.ceosona.com com i/o tercers, quins tenen dret exclusiu d’utilitzar-lo en el tràfic econòmic.
Per tot això l’ Usuari es compromet a no reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o qualsevol altra forma de comunicar públicament , transformar o modificar llurs continguts mantenint indemne a www.ceosona.com de qualsevol reclamació que es derivi del incompliment de llurs obligacions. En cap cas el lloc web implica cap tipus de renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial de llurs drets, tret que s’indiqui expressament el contrari. Les presents condicions generals d’us d’aquest lloc web no confereixen als usuaris cap altre tipus de dret d’utilització, explotació,alteració, reproducció, distribució o comunicació pública del lloc web i/o dels seus continguts diversos dels que aquí expressament previstos.

Qualsevol altre ús o explotació de qualsevol dels drets estarà subjecte a la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a tal efecte per www.ceosona.com o el tercer titular dels drets afectats. Els continguts , textos, fotografies, dissenys, logotips, imatges, programes d’ordinador, codis font, i en general, qualsevol creació intel•lectual existent en aquest lloc, així com el propi lloc en els seu conjunt, com obra artística multimèdia, estan protegits com drets d’autor per la legislació en matèria de la propietat intel•lectual a www.ceosona.com es titular dels elements que integren el disseny gràfic del lloc web, els menús, botons de navegació, el codi HTML, els textos, imatges, textures, gràfics i qualsevol altre contingut del lloc web o en qualsevol cas disposa de la corresponent autorització per la utilització de llurs elements.

El contingut disposat en el lloc web no podrà ser reproduït ni en la seva totalitat ni parcialment, no pot ser transmès, ni registrat per cap sistema de recuperació d’informació , en cap format ni en cap mitjà, a menys que es tingui l’autorització prèvia , per escrit, de l’entitat citada.

Així mateix queda prohibit suprimir, eludir o manipular el “copyright” així com els dispositius tècnics de protecció , o qualsevol dels mecanismes d’informació que puguin contenir els continguts. L’usuari d’aquest lloc web es compromet a respectar els drets enunciats i a evitar qualsevol actuació que pogués perjudicar-los , reservant-se a tot cas a www.ceosona.com l’exercici de quans mitjans o accions legals li corresponen a la defensa dels seus legítims drets de la propietat intel•lectual e industrial.

9. OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS DE L’USUARI AL LLOC WEB

L’usuari es compromet:

- Fer un us adequat i lícit del lloc web així com dels continguts i serveis, de conformitat amb: (I) la legislació aplicable en cada moment; (II) les condicions generals del lloc web; (III) la moral i les bones costums generalment acceptades i (IV) l’ordre públic.
- Proveir-se de tots el mitjans i requeriments tècnics que es precisen per accedir al lloc web.
- Facilitar informació veraç al complimentar amb les seves dades de caràcter personal els formularis que es troben al lloc web i a mantenir-los actualitzats en tot moment de forma que respongui, en cada moment, a la situació real de l’usuari. L’usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a www.ceosona.com o a tercers per la informació que faciliti.

No obstant al que s’ha establert en l’apartat anterior l’usuari haurà d’abstenir-se de si mateix de:

- Fer un us no autoritzat o fraudulent del lloc web i/o dels continguts amb fins o efectes il•lícits, prohibits en les presents condicions Generals d’Us , lesius dels drets e interessos a tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels serveis o dels documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic.
- Accedir o intentar accedir a recursos o àrees restringides del lloc web, sense complir les condicions exigides per dit accés.
- Provocar danys en els sistemes físics o lògics del lloc web, dels seus proveïdors o de tercers.
- Introduir o difondre en la ret virus informàtics o qualsevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys en els sistemes físics o lògics de a www.ceosona.com, dels seus proveïdors o de tercers.
- Intentar accedir, utilitzar i/o manipular les dades a www.ceosona.com, tercers proveïdors i altres usuaris.
- Reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, a menys que es conti amb la autorització del titular dels corresponents drets o que resulti legalment permès.
- Suprimir, ocultar o manipular les notes sobre els drets de propietat intel•lectual o industrial i a més dades identificatives dels drets de a www.ceosona.com o tercers incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanisme d’informació que puguin inserir en els continguts.
- Obtenir e intentar obtenir els continguts utilitzant per allò mitjans o procediments diferents dels que segons els casos, s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s’hagin indicat expressament en les pàgines web on es troben els continguts o, en general, dels que s’utilitzin habitualment en Internet per no provocar un risc de dany o inutilització del lloc web i/o dels continguts.
- En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l’usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, gravacions, software i, en general, qualsevol classe de material que:

. De qualsevol forma sigui contrari, menyspreï o vagi en contra dels drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en els tractats Internacionals i a la resta de la legislació vigent.
. Indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigradores, difamatòries, violentes o, en general, contraries a la llei, a la moral, a les bones costums generalment acceptades pe l’ordre públic.
. Indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió , creen cies, edat o condició.
. Incorpori, posi a disposició o permeti accedir a productes, elements, missatges i/O serveis delictius, violents, ofensius, nocius, degradants o, en general, contraris a la llei, a la moral i a les bones costums generalment acceptades o a l’ordre públic.
. Indueixi o pugui induir a un estat inacceptable d’ansietat o temor.
Indueixi o inciti a involucrar-les en pràctiques religioses, de risc o nocives per la salut i l’equilibri psíquic.
. Es trobi protegit per la legislació en matèria de protecció intel•lectual o industrial pertanyent a www.ceosona.com o a tercers sense que hagin estat autoritzats l’ús que es pretengui realitzar.

. Sigui contrari a l’honor, a la intimitat personal i familiar o a la pròpia imatge de les persones.

. Que constitueixi qualsevol tipus de publicitat.

.Que inclogui qualsevol tipus de virus o programa que impedeixi el normal funcionament del lloc web.

Si per accedir a alguns dels serveis i/o continguts del lloc web , se li proporciona una contrasenya, s’obliga a utilitzar-la de manera diligent , mantenint-la en tot moment en secret. Per conseqüència, serà responsable de la seva adequada custodia i confidencialitat , comprometent-se a no cedir-la a tercers, de manera temporal o permanent ni a permetre l’accés als servis mencionats i/o continguts per part de persones alienes. Igualment , s’obliga a notificar al a www.ceosona.com qualsevol fet que pugui suposar un us no corrent de la seva contrasenya, com, a títol enunciatiu, el seu robatori, que s’hagi extraviat o l’accés no autoritzat, amb la fi de procedir a la seva immediata cancel•lació. Per conseqüència, mentrestant no s’efectuï la notificació anterior a www.ceosona.com quedarà eximit de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l’ús inadient de la seva contrasenya, essent de la seva responsabilitat qualsevol utilització licita dels continguts i/o serveis del lloc web per qualsevol tercer il•legítim.

Si de manera negligent o dolosa incompleixi qualsevol de les obligacions establertes en les presents Condicions Generals d’Ús, haurà de respondre per tots els danys i perjudicis que en llur compliment poguessin derivar-se per www.ceosona.com

10. HIPERVINCLES

L’usuari s’obliga a no reproduir de cap manera, ni tan sols mitjançant un hiperenllaç o hipervincle, en el lloc web de www.ceosona.com com així cap dels seus continguts , llevat autorització expressa i per escrit de www.ceosona.com

El lloc web de www.ceosona.com normalment no inclou enllaços a altres llocs webs gestionats per tercers, però si ho fes i amb l’objectiu de facilitar l’accés de l’usuari a la informació d’entitats col•laboradores i/o patrocinadores www.ceosona.com no es responsabilitza del contingut de llurs llocs webs , ni es situa en una posició de garantia ni/o de part oferent dels serveis i/o informació que es pugui oferir a tercers a través dels enllaços de tercers.

Es concedeix a l’usuari un dret limitat, revocable i no exclusiu a crear enllaços a la pàgina principal del lloc web exclusivament per l’ús privat i no comercial. Els llocs web que incloguin enllaç al nostre lloc web (I)no podran donar a entendre que www.ceosona.com recomani aquest lloc web o els seus serveis o productes; (II) no podran falsejar la seva relació amb www.ceosona.com ni afirmar que www.ceosona.com hagi autoritzat dit enllaç, ni incloure marques, denominacions, noms comercials, logotips u altres signes distintius de www.ceosona.com; (III)no podran incloure continguts que puguin considerar-ne de mal gust, obscens, ofensius, controvertits, que incitin a la violència o a la discriminació per raó de sexe, raça o religió, contraris a l’ordre públic o il•lícits ;(IV)no podran enllaçar a cap pàgina del lloc web diferent a la pàgina principal;(V) haurà d’enllaçar amb la pròpia direcció del lloc web sense permetre que el lloc web que realitzi l’enllaç reprodueixi el lloc web com a part de la seva web o dins de un dels seus “frames” o crear un “Browser” sobre qualsevol de les pàgines del lloc web . www.ceosona.com podrà sol•licitar, en qualsevol moment, que elimini qualsevol enllaç del lloc web, després de la qual cosa haurà de procedir d’immediat a la seva eliminació . www.ceosona.com no pot controlar la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs web que tinguin establerts enllaços amb destí al lloc web.

Per conseqüència , http://www.ceosona.com no assumeix cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a aquests llocs web.

11. COOKIES

www.ceosona.com es reserva el dret d’utilitzar la tecnologia “cookie” en el lloc web, a fi de reconèixer-lo com usuari freqüent i personalitzar l’ús que realitzi del lloc web mitjançant la preselecció del seu idioma, o continguts més desitjats u específics. Les “cookies” utilitzades pel lloc web, o el tercer que actuï en el seu nom, s’ associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador,i no proporcionen per si les dades personals de l’usuari.

Les cookies són fitxers enviats a un navegador per mitjà d’un servidor web per registrar la navegació del usuari en el lloc web, quan l’usuari permeti la seva recepció. A la vegada podrà eliminar les “cookies”per la qual cosa haurà de consultar les instruccions d’ús del seu navegador.

Gràcies a les cookies, resulta possible que www.ceosona.com reconegui el navegador de l’ordinador utilitzat per l’usuari amb la finalitat de facilitar continguts i oferir les preferències de navegació u publicitàries que l’usuari, als perfils demogràfics dels usuaris així com per mesurar les visites i paràmetres de tràfic, controlar el progrés i el número d’entrades.

Pot treure o bloquejar les cookies utilitzant les opcions del seu navegador, però en alguns casos, aquest pot afectar a la seva capacitat d’utilitzar www.ceosona.com.

12. RESPONSABILITATS

www.ceosona.com no garanteix l’accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements e informacions contingudes a la pàgina www.ceosona.com, que poder veure’s impedits , dificultats o interromputs per factors o circumstàncies que estan fora del seu control.

www.ceosona.com es fa responsable de les decisions que es poguessin adoptar com a conseqüència de l’accés als continguts e informacions ofertes.

www.ceosona.com podrà interrompre el servei o resoldre de manera immediata la relació amb l’usuari si detecta un ús del seu lloc web o de qualsevol dels serveis oferts en el mateix siguin contraris a les presents Condicions Generals d’Us.

www.ceosona.com es fa responsable per danys, perjudicis , pèrdues, reclamacions o despeses derivades de l’ús del lloc web. Únicament serà responsable d’eliminar, lo abans possible, els continguts que puguin generar tals perjudicis, sempre que així es notifiqui. En especial no serà responsable dels perjudicis que es poguessin derivar , entre altres, de:

. Interferències, interrupcions, errors, omissions, averies telefòniques, endarreriments, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecarregues i errors en les línies i xarxa de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control de www.ceosona.com.

. Intromissions il•legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol altre tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualsevol altres.

. Abús indegut o inadequat del lloc web

. errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades del mateix. Els administradors de www.ceosona.com es reserven el dret de retirar, totalment o parcialment, qualsevol contingut e informació present en lloc web.

. www.ceosona.com exclou qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tota naturalesa que pogués ser degut a la mala utilització dels serveis de lliure disposició i ús per part dels usuaris del lloc web . Així mateix, www.ceosona.com queda exclòs de qualsevol responsabilitat pel contingut e informacions que poguessin ser rebudes com a conseqüència dels formularis de recollida de dades, estant els mateixos únicament per la prestació de serveis de consultes i dubtes. Per altra banda, en cas de causar danys i perjudicis per un ús il•lícit u incorrecte de els serveis esmentats, podrà ser l’usuari reclamat per www.ceosona.com dels danys i/o perjudicis causats.

Vostè defensarà, indemnitzarà i mantindrà a www.ceosona.com indemne davant a qualsevol dany i perjudici que es derivin de reclamacions, accions o demandes de tercers com a conseqüència del seu accés o ús del lloc web. Així mateix, vostè s’obliga a indemnitzar a www.ceosona.com davant de qualsevol dany i perjudici , que es derivin de l’ ús per la seva part de 2robots”, “spiders”, “crawlers” o eines similars utilitzades amb la finalitat d’extreure dades o de qualsevol altra actuació per la seva part que imposi una càrrega irraonable sobre el funcionament del lloc web.

13. PROTECCIÓ DE DADES

Per utilitzar alguns dels serveis, els usuaris hauran de proporcionar prèviament certes dades de caràcter personal, Per això, CONSELL ESPORTIU D’OSONA tractarà de forma automàtica les dades personals en compliment amb la llei 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de dades de caràcter personal i el RD de desenvolupament 1720/2007. Per això, l’usuari pot accedir a la política seguida en el tractament de dades personals així com l’establiment de les finalitats prèviament establertes, a lo disposat en les condicions definides en la política de protecció de dades que presenta el lloc web.
Sempre podrà exercir els seus drets que li assisteixen per llei d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició, a més del dret a l’oblit d’una forma gratuïta. Per a això és que vostè mateix o a través d’una persona legalment autoritzada aporti els següents documents al Responsable de fitxer de CONSELL ESPORTIU D’OSONA.

Atenció a l’usuari , E-mail: administració@ceosona.com

DADES necessàries:

- Fotocopia DNI
- Identificació suficient si s’ostenta la representació, tutela o curatela d’un menor.
- Explicació i objecte de la reclamació
- Indicar el domicili per l’enviament de comunicacions, telf, correu electrònic, per poder posar-nos en contacte amb vostè amb la major brevetat i abans de 10 dies.

14. CODI DE CONDUCTE

Principis generals
www.ceosona.com es compromet a que el contingut dels serveis oferts no hauran:
1. Introduir o promoure discriminació sexual, de raça o religiosa o qualsevol altra vulneració dels drets fonamentals i de les llibertats públiques reconegudes per la Constitució Espanyola i la resta de l’ordenament jurídic.
2. Induir o incitar a actuar de manera il•legal.
3. Portar a conclusions errònies a conseqüència de la seva inexactitud, ambigüitat, exageració, omissió o similars.
4. Induir a un estat inacceptable d’ansietat o temor , o a aprofitar-se o explotar l’estat de necessitat econòmica, laboral o personal de l’usuari que demana.
5. Induir o incitar a qualsevol persona a involucrar-se a pràctiques perilloses de risc, o que atentin contra la salut o l’equilibri psíquic.
6. Infringir les normes legals o reglamentàries sobre el secret de les comunicacions, propietat intel•lectual, dret a l’honor i a la intimitat personal o familiar, o qualsevol altra disposició aplicable a la naturalesa del servei.
7. Contenir informació falsa o caduca.
8. Els serveis que incorporin sol•licitud d’informació personal o de dades de caràcter personal, incloent nom, domicili o altres dades, tenint consideració en el número telèfon fixa o mòbil, hauran de ser adequats , pertinents i no excessius amb la relació a la finalitat per la qual es recaptin.

15. DURADA I FI

La prestació del servei del present lloc web i els altres serveis tenen en principi una durada indefinida. No obstant www.ceosona.com podrà donar per finalitzada o suspesa de qualsevol dels serveis del portal.
Quan sigui possible, www.ceosona.com enunciarà la fi o suspensió de la prestació del servei determinat.

16. DECLARACIONS I GARANTÍES

En general, els continguts i serveis oferts en el lloc web tenen caràcter merament informatiu. Per tant, a l’oferir-los www.ceosona.com no atorga garantía ni declaració alguna en relació amb els continguts i serveis oferts en el lloc web, incloent, a títol enunciatiu, garanties de licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud o de comerç , excepte a la mitjana en que per la llei no pogués excloure tals declaracions i garanties.

17. FORÇA MAJOR

www.ceosona.com no serà responsable en tot en cas d’impossibilitat de prestació de serveis, si aquesta es deu a interrupcions prolongades del subministra elèctric , línies de telecomunicacions, conflictes socials, vagues, rebel•lió,explosions, inundacions, actes i omissió del govern, i en general de tots el supòsits de força major o de cas fortuït.

18. RESOLUCIÓ DE CONTROVERSIES, LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents Condicions Generals , així com l’ús del lloc web , es regiran per lo expressament per la legislació espanyola, en l’àmbit del dret internacional privat. Qualsevol controvèrsia serà resolta davant del Jutjat de Vic, llevat que alguna llei o tractat internacional actuaria com a llei especial.
En el supòsit de qualsevol estipulació de les presents condicions generals resultés inexigible o nul•la en virtut de la legislació aplicable o com a conseqüència d’una resolució judicial o administrativa, dita exigibilitat o nul•litat no farà que les presents condicions generals resultin inexigibles o nul•les en el seu conjunt. En aquests casos, procedirà a la modificació o substitució d’aquesta estipulació per altra que sigui vàlida i exigible i que , en la mesura de lo possible, aconsegueixi l’objectiu i pretensió que es reflexa en l’estipulació original.

Consell Esportiu d'Osona · C/ de la Fura s/n · Vic · Tel: 93 881 47 42