Categories
Blog

En què consisteix educar en valors?

És el conjunt d’estratègies i de dinàmiques de relacions que tenen com a objectiu formar a nivell de civisme i en models de convivència basats en el respecte, l’empatia i la igualtat.

Aquest tipus d’educació va molt més enllà de les ensenyances relacionades amb el funcionament de la naturalesa i les societats. Si aquestes ens ensenyen el “què” i el “com”, l’educació en valors ens parla del “perquè”.

Aquesta forma d’educació pretén que els “aprenents” reflexionin i debatin sobre les següents temàtiques:

Igualtat i desigualtat
Tots els éssers humans som iguals, això fa possible l’adequació social i el compliment de normes de convivència.

L’empatia
El compromís amb la societat i l’empatia ajudin a definir els objectius de les nostres accions.

Els cercles ètics
Aquells col·lectius que incloguin a individus, grups i elements que han de ser protegits especialment com el respecte cap als animals.

La preservació del medi ambient
El medi ambient no només és un conjunt de recursos, sinó que és el nostre hàbitat, i per tant, necessita que el protegim conjuntament.

La detecció de necessitats especials
Saber detectar situacions personals o col·lectives que estan en desavantatge i recolzar-les. És el cas de les minories ètniques, homosexualitat, etc.

Com desenvolupar l’educació en valors?
No només ha de ser una assignatura en els centres educatius, ha de ser transversal i afectar no només al professorat sinó a la comunitat en general (institució educativa, pares, mares i tutors legals). Al ser una cosa que s’interioritza amb la pràctica, no existeix una divisió entre el que passa dins de les aules i el que passa fora d’elles. Algunes estratègies per educar en valors són:

– Rebutjar formes de discriminació.
– Potenciar formes de lideratge no basades en l’exhibició del poder.
– Invitar al debat filosòfic sobre dilemes morals.
– Senyalar els comportaments perjudicials per el conjunt sense condemnar a les persones.
– Emfatitzar el principi de que les persones poden canviar de comportament.
– Proposar exercicis pràctics conjunts en els que s’han de prendre decisions a temps real.
– Per sobre de tot, predicar amb l’exemple.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *